Kde uverejňovať SEO články, aby boli efektívne?

0
984
Vytvoriť kvalitný SEO článok je len polovicou úspechu. Tá druhá, nemenej dôležitá časť, je jeho uverejnenie. V nasledujúcich riadkoch sa teda dozviete, kam SEO články určite nedávať a naopak, kde je vhodné ich zverejniť.

Kam SEO články nedávať?

V prvom rade by ste mali zabudnúť na rôzne weby, kde sa PR a SEO články dajú uverejniť zdarma. Keďže už na prvý pohľad je zrejmé, že sa jedná o reklamné weby, tieto stránky majú naozaj minimum návštevníkov a ešte menej čitateľov! Uverejňovať PR a SEO články na takýchto weboch je teda úplne zbytočné. Vynechať by ste mali tiež weby, ktoré sú takpovediac „mŕtve“, teda neaktívne. Ak je posledný uverejnený príspevok na takomto webe pred niekoľkými mesiacmi, je veľmi pravdepodobné, že web nemá vysokú návštevnosť. Aj v tomto prípade by ste teda svoju energiu zrejme vyvíjali zbytočne. Už teda viete, ako to nerobiť. Teraz si povieme čosi viac o tom, kde je vhodné SEO články zverejniť, aby priniesli skutočný efekt.

Zásady vhodného uverejnenia SEO článku

Ak máte napísaný kvalitný SEO článok a chcete z neho vyťažiť čo najviac, venujte pozornosť jeho vhodnému umiestneniu. Platia určité zásady, ktoré by ste mali dodržať.
  1. Vyberajte relevantné a obsahovo príbuzné weby. Uverejniť SEO článok, ktorý sa venuje napríklad téme kozmetika, na webe o interiérovom dizajne, je úplný nezmysel. Svojich čitateľov si tu nenájde a bude ignorovaný. Vždy teda uverejňujte články na weboch, ktoré s ich témou úzko súvisia. Len tak môžete očakávať, že budú čítané a že čitatelia budú klikať na odkazy v nich.
  2. Vyberajte kvalitné weby. O tom, či je web kvalitný, sa presvedčíte už na prvý pohľad. Nejde však len o vizuálnu stránku, teda dizajn. Všímajte si, či texty na webe nie sú plné hrúbok a gramatických nesprávností. Takéto weby dôveru určite nevzbudzujú. Takisto platí, že daný web by mal byť populárny, teda navštevovaný a samozrejme aj aktuálny.
Kde teda SEO článok zverejniť? Vhodné sú rôzne online magazíny, blogy, prípadne spravodajské portály. Mnoho možností, kde môžete svoje SEO články uverejniť, ponúka sieť magazínov Blueinfo.sk. Vybrať si môžete z veľkého množstva kvalitných magazínov, zameraných na rôzne témy – od cestovania, cez lifestyle témy, až po témy pre nadšencov motorizmu, či fanúšikov športu.