Author Archives: sprava_infostra

doména

Čo je hosting a internetová doména?

Mnohí užívatelia internetu, či už zdatnejší alebo tí menej zdatní, si pojmy doména a hosting zamieňajú. Prípadne vôbec nevedia, čo tieto pojmy znamenajú. Ak by sme to mali povedať veľmi jednoducho, bez domény a hostingu internetová stránka proste nemôže existovať. Čo však tieto pojmy znamenajú?

Internetová doména

Internetová doména je vlastne adresa konkrétnej stránky. Vidíme ju v adresnom riadku prehliadača. Respektíve ju zadávame do adresného riadku prehliadača, ak hľadáme konkrétnu stránku, ktorej adresu poznáme. Najbežnejšie sú domény 2. a 3. úrovne. Čo to znamená?

  • Doména druhej úrovne. Za doménu druhej úrovne sa platí. Ak by ste si teda chceli zriadiť internetovú stránku s konkrétnym názvom domény, kontaktujete určitú hostingovú spoločnosť a overíte si, či je doména s vami vybraným názvom voľná. Potom bude mať vaša doména tvar „ www.xystranka.sk“ Údaj za poslednou bodkou, teda v prípade nášho príkladu je to .sk, označuje značku národnej domény.
  • Doména tretej úrovne. Takáto doména je zdarma a môžete si ju zaregistrovať napríklad na stránke www.wordpress.com (ale aj na mnohých iných). V takom prípade bude mať doména tvar „www.xystranka.wordpress.com.

Čo je hosting?

Vlastniť doménu však nestačí. Aby bola internetová stránka funkčná, potrebuje priestor. Týmto priestorom je práve hosting. Ako ho získať? Hosting, teda dátový priestor, vám poskytne za úplatu konkrétna hostingová spoločnosť. Dátový priestor, ktorý si prenajmete, môže mať podľa vašich potrieb rôznu veľkosť a jeho súčasťou môže byť napríklad možnosť vytvoriť email, ale aj ďalšie doplnkové služby. Za využívanie dátového priestoru platíte hostingovej spoločnosti určitý ročný poplatok.

Ak teda túžite po vlastnej internetovej stránke, môžete ju ako doménu tretej úrovne získať zdarma. Doménu druhej úrovne, teda s vlastným názvom, získate na základe prenájmu domény a hostingu od hostingovej spoločnosti.

Prečo platiť za doménu a hosting?

Pýtate sa, prečo by ste mali platiť za doménu a hosting, keď ich môžete mať napríklad na spomínanom WordPresse zdarma? Dôvod je jednoduchý. Domény druhej úrovne majú vyššiu dôveryhodnosť. Okrem toho, freehostingové služby (hosting a doména zdarma), sú spravidla mimoriadne pomalé alebo neposkytujú potrebné pridané služby. A tak sú na podnikateľské účely nevhodné.

 

Čo je to internet?

Internet sa stal súčasťou našich životov. Používajú ho takmer všetci. Od najmladších ročníkov, až po staršie generácie. Na internete hľadáme zábavu, informácie, nakupujeme tovary a služby… Jednoducho povedané, na internete sa dá nájsť všetko. A úprimne povedané – je to pre mnohých ľudí aj poriadny žrút času! Ak by sme sa však bežného užívateľa internetu opýtali na jeho definíciu, zrejme málokto by vedel odpovedať. Čo je teda internet?

Definícia internetu

Internet je často označovaný aj ako sieť, net, prípadne web. Samotný názov internet pochádza z anglického INTERconnected NETworks, teda prepojené siete. Pri definícii internetu si pomôžeme, ako inak, internetom!

Ako vraví medzinárodná internetová encyklopédia Wikipédia, internet je „verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketových dát s použitím štandardizovaného Internetového Protokolu (IP) a mnohých ďalších protokolov. Pozostáva z tisícok menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí“.

Že vám táto odborná definícia nič nehovorí? Tak si to povedzme tak trochu laicky. Internet tvoria navzájom prepojené siete. Vďaka nim môže komunikovať akýkoľvek počítač s iným počítačom. Napríklad aj na vzdialených kontinentoch. Každú z týchto sietí vlastní určitá organizácia, vládny úrad alebo aj jednotlivec. Ich vzájomné prepojenie zabezpečujú operátori. Funguje to veľmi jednoducho a skúsenosť s tým máte iste aj vy, keďže ste na internet pripojení. Z množstva ponúk na trhu ste si vybrali telekomunikačného operátora, ktorý vás za úplatu pripojil na internet. A ste online!

Na čo slúži internet?

Už sme si povedali, že internet slúži ako zdroj zábavy, informácií, práce. Je miestom kde nakupujeme a komunikujeme. Pre presnú definíciu si opäť pomôžeme Wikipédiou. Internet „slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby ako napr. elektronická pošta, chat a najmä systém vzájomne prepojených hypertextových dokumentov (webstránok) a webových aplikácií nazývaný World Wide Web (www)“.

Pôvodne vznikol internet už v 60tych rokoch 20. storočia. V tom čase však bolo prepojených len niekoľko málo počítačov. Rozmach nastal až v 80tych rokoch 20. storočia, kedy počet prepojených počítačov dosahoval viac než stotisíc. Dnes sú to iste už miliardy. Bez internetu si totiž život už nevieme predstaviť.