Čo je to internet?

0
12735
Internet sa stal súčasťou našich životov. Používajú ho takmer všetci. Od najmladších ročníkov, až po staršie generácie. Na internete hľadáme zábavu, informácie, nakupujeme tovary a služby… Jednoducho povedané, na internete sa dá nájsť všetko. A úprimne povedané – je to pre mnohých ľudí aj poriadny žrút času! Ak by sme sa však bežného užívateľa internetu opýtali na jeho definíciu, zrejme málokto by vedel odpovedať. Čo je teda internet?

Definícia internetu

Internet je často označovaný aj ako sieť, net, prípadne web. Samotný názov internet pochádza z anglického INTERconnected NETworks, teda prepojené siete. Pri definícii internetu si pomôžeme, ako inak, internetom! Ako vraví medzinárodná internetová encyklopédia Wikipédia, internet je „verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketových dát s použitím štandardizovaného Internetového Protokolu (IP) a mnohých ďalších protokolov. Pozostáva z tisícok menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí“. Že vám táto odborná definícia nič nehovorí? Tak si to povedzme tak trochu laicky. Internet tvoria navzájom prepojené siete. Vďaka nim môže komunikovať akýkoľvek počítač s iným počítačom. Napríklad aj na vzdialených kontinentoch. Každú z týchto sietí vlastní určitá organizácia, vládny úrad alebo aj jednotlivec. Ich vzájomné prepojenie zabezpečujú operátori. Funguje to veľmi jednoducho a skúsenosť s tým máte iste aj vy, keďže ste na internet pripojení. Z množstva ponúk na trhu ste si vybrali telekomunikačného operátora, ktorý vás za úplatu pripojil na internet. A ste online!

Na čo slúži internet?

Už sme si povedali, že internet slúži ako zdroj zábavy, informácií, práce. Je miestom kde nakupujeme a komunikujeme. Pre presnú definíciu si opäť pomôžeme Wikipédiou. Internet „slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby ako napr. elektronická pošta, chat a najmä systém vzájomne prepojených hypertextových dokumentov (webstránok) a webových aplikácií nazývaný World Wide Web (www)“. Pôvodne vznikol internet už v 60tych rokoch 20. storočia. V tom čase však bolo prepojených len niekoľko málo počítačov. Rozmach nastal až v 80tych rokoch 20. storočia, kedy počet prepojených počítačov dosahoval viac než stotisíc. Dnes sú to iste už miliardy. Bez internetu si totiž život už nevieme predstaviť.