Čo je spread?

0
1281
Rozpätie v obchodovaní je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou kótovanou pre dané aktívum. Spread je kľúčovou súčasťou stávkovania a obchodovania, pretože umožňuje určiť cenu oboch derivátov. Mnoho maklérov, tvorcov trhu či iných poskytovateľov uvádza svoje ceny vo forme spread-u. Samozrejme, že spread môže mať vo financiách aj ďalšie významy, pričom všetky označujú rozdiel medzi dvoma cenami alebo sadzbami.

Definícia spread-u

Ako už bolo spomenuté v úvode, existuje viacero definícii toho, čo to spread je. Vo všeobecnosti možno povedať, že ide o rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou finančného inštrumentu, no taktiež ide o jeden z hlavných nákladov na obchodovanie. Čím je nižší, tým budú aj náklady na obchod nižšie. Ak aj vás zaujímajú bližšie informácie, čítajte viac v článku, ktorého hlavnou témou je práve spread.

Ako funguje obchodovanie?

Spread-y sú aktom nákupu jedného cenného papiera a predaja iného súvisiaceho cenného papiera ako celku. Tieto obchody sa vykonávajú s cieľom vytvoriť celkový čistý obchod s pozitívnou hodnotou nazývanou spread. Pri obchodovaní s produktmi obchodník dúfa, že sa trhová cena posunie nad cenu spread-u. Ak sa tak stane, znamená to, že obchod môže byť uzavretý so ziskom. Ak sa cena nepohne nad cenu spread-u, mohol by obchodník uzavrieť svoj obchod so stratou, aj keď sa trh pohybuje smerom, ktorý predpovedali. Spread-y sa pri budúcich burzách oceňujú ako jednotka alebo ako pár, aby sa zabezpečil súčasný nákup a predaj cenného papiera.

Vzdelávajte sa spolu s XTB akadémiou

XTB akadémia poskytuje základy forexového trhu, obchodných platforiem a investovania, no taktiež ponúka komplexné obchodné techniky a nástroje, ktoré vám pomôžu v tradingu. Pokročilé témy o investičných stratégiách sú určené pre pokročilých obchodníkov, ktorí majú záujem vzdelávať sa.