Čo je hosting a internetová doména?

0
2921
doména
Mnohí užívatelia internetu, či už zdatnejší alebo tí menej zdatní, si pojmy doména a hosting zamieňajú. Prípadne vôbec nevedia, čo tieto pojmy znamenajú. Ak by sme to mali povedať veľmi jednoducho, bez domény a hostingu internetová stránka proste nemôže existovať. Čo však tieto pojmy znamenajú?

Internetová doména

Internetová doména je vlastne adresa konkrétnej stránky. Vidíme ju v adresnom riadku prehliadača. Respektíve ju zadávame do adresného riadku prehliadača, ak hľadáme konkrétnu stránku, ktorej adresu poznáme. Najbežnejšie sú domény 2. a 3. úrovne. Čo to znamená?
  • Doména druhej úrovne. Za doménu druhej úrovne sa platí. Ak by ste si teda chceli zriadiť internetovú stránku s konkrétnym názvom domény, kontaktujete určitú hostingovú spoločnosť a overíte si, či je doména s vami vybraným názvom voľná. Potom bude mať vaša doména tvar „ www.xystranka.sk“ Údaj za poslednou bodkou, teda v prípade nášho príkladu je to .sk, označuje značku národnej domény.
  • Doména tretej úrovne. Takáto doména je zdarma a môžete si ju zaregistrovať napríklad na stránke www.wordpress.com (ale aj na mnohých iných). V takom prípade bude mať doména tvar „www.xystranka.wordpress.com.

Čo je hosting?

Vlastniť doménu však nestačí. Aby bola internetová stránka funkčná, potrebuje priestor. Týmto priestorom je práve hosting. Ako ho získať? Hosting, teda dátový priestor, vám poskytne za úplatu konkrétna hostingová spoločnosť. Dátový priestor, ktorý si prenajmete, môže mať podľa vašich potrieb rôznu veľkosť a jeho súčasťou môže byť napríklad možnosť vytvoriť email, ale aj ďalšie doplnkové služby. Za využívanie dátového priestoru platíte hostingovej spoločnosti určitý ročný poplatok. Ak teda túžite po vlastnej internetovej stránke, môžete ju ako doménu tretej úrovne získať zdarma. Doménu druhej úrovne, teda s vlastným názvom, získate na základe prenájmu domény a hostingu od hostingovej spoločnosti.

Prečo platiť za doménu a hosting?

Pýtate sa, prečo by ste mali platiť za doménu a hosting, keď ich môžete mať napríklad na spomínanom WordPresse zdarma? Dôvod je jednoduchý. Domény druhej úrovne majú vyššiu dôveryhodnosť. Okrem toho, freehostingové služby (hosting a doména zdarma), sú spravidla mimoriadne pomalé alebo neposkytujú potrebné pridané služby. A tak sú na podnikateľské účely nevhodné.