SEO články. Prečo a ako ich písať?

0
1519
SEO články
SEO článok by ste si na prvý pohľad mohli ľahko zameniť s klasickým PR, respektíve reklamným článkom. Avšak SEO články plnia jednu úlohu navyše. Majú zaujať nielen čitateľov, ale aj internetové vyhľadávače. Aký je teda význam SEO článkov?

Prečo písať SEO články?

SEO články sú nástrojom off-page optimalizácie pre vyhľadávače. Ich úlohou teda nie je len informovať, propagovať, či presviedčať k akcii. SEO články slúžia na linkbuilding, teda budovanie spätných odkazov. Okrem toho, že sa vďaka kvalitným spätným odkazom ocitne web na vyšších priečkach vo vyhľadávaní, prinášajú SEO články aj ďalšie výhody. Návštevy, získané z odkazov v SEO článku, sú spravidla relevantné. To znamená, že na váš web zamieri človek, ktorý skutočne hľadá váš produkt alebo službu. Z návštevníkov sa tak stávajú potenciálni zákazníci. A napokon, investícia do SEO článkov je jednorazová. Čo je takisto veľkou výhodou, napríklad v porovnaní s PPC reklamou.

Ako vyzerá dobrý SEO článok

Najprv treba spomenúť, že nestačí len napísať dobrý SEO článok. Mimoriadne dôležité je aj jeho vhodné umiestnenie. A to na relevantnom, tematicky príbuznom a najmä hodnotnom webe! Aké sú zásady pri tvorbe SEO článkov?
  • Kvalitný obsah. Ktorý zaujme, ponúkne čitateľovi pridanú hodnotu. Samozrejmosťou je štylistická a gramatická správnosť.
  • Kľúčové slová. V SEO článku sa majú vyskytovať v rôznych gramatických tvaroch, prirodzene a s ich počtom to netreba preháňať.
  • Má byť pútavý a obsahovať kľúčové slovo.
  • Štruktúra textu. Text by mal byť členitý, s odsekmi, podnadpismi alebo zoznamami. Takto je článok lepšie čitateľný aj pre vyhľadávač.
  • Odkazujeme z kľúčových slov a výlučne na web, súvisiaci s témou.
Vhodné je SEO článok doplniť aj o obrázky, videá, či infografiky. A zabudnúť netreba tiež na optimalizáciu ich popisov.