7 tipov pre efektívnu tímovú spoluprácu

0
1423
Pre mnohých zamestnávateľov je kľúčová schopnosť potenciálneho zamestnanca pracovať v tíme. Zamestnanec teda musí dokázať efektívne pracovať nielen ako jednotlivec. Tímová práca je totiž jeden z dôležitých faktorov, ktoré určujú úspech celej firmy.

Ako pracuje efektívny tím?

  1. Jasne stanovené tímové ciele
Je samozrejmé, že každý člen tímu je iná osobnosť, má iný systém práce, iné zmýšľanie. No ak sú ciele tímu jasne stanovené, pomáha to prekonávať rozdiely medzi jednotlivými členmi tímu a napredovať spoločne k určenému cieľu.
  1. Určenie kompetencií
Nejednoznačnosť úloh môže spôsobiť, že niektorí členovia tímu nedokážu pochopiť svoju zodpovednosť, či postavenie v tíme. Kompetencie a úlohy členov je preto nutné vopred jasne stanoviť.
  1. Ochota učiť sa od seba navzájom
Každý člen tímu má spravidla rôzne odborné zručnosti, či znalosti. Takáto rôznorodosť je pre tímovú prácu veľkou výhodou. Prináša totiž viac pohľadov na riešenie problému. Je však dôležité, aby jednotliví členovia tímu boli ochotní učiť sa jeden od druhého a prijímať rôznorodé myšlienky a názory.
  1. Dostatočná komunikácia
Je pre tímovú spoluprácu naozaj nevyhnutná. Všetky podstatné informácie by mali byť zdieľané každým členom pracovného tímu. Dôležitá je tiež otvorená diskusia a spoločné riešenie problémov.
  1. Motivácia
Dôležitú úlohu tu zohráva firemná kultúra a systém odmeňovania. Zamestnanci, ktorí pracujú v pozitívnom prostredí a za svoju prácu sú odmeňovaní aj pochvalou, majú vyššiu motiváciu a pracujú efektívnejšie. Zároveň musí byť vhodne nastavené aj odmeňovanie jednotlivých členov tímu. Často sa totiž stáva, že členovia tímu, vplyvom nespravodlivého systému odmeňovania, začnú bojovať proti sebe.
  1. Zdravá konkurencia a súťaživosť
Členovia tímu by mali mať snahu navzájom sa prekonávať. Práca sa tak nestáva monotónnou a zamestnanci majú možnosť profesijne rásť.
  1. Dostatočná voľnosť
Aj keď určitá kontrola nad tímovou prácou je nevyhnutná, členovia tímu by mali mať dostatočnú voľnosť, aby mohli naplno preukázať svoje schopnosti. Schopnosť tímovej spolupráce je často len fráza, ktorú si uchádzači o zamestnanie píšu do životopisu. Vedia totiž, že táto schopnosť je zamestnávateľmi naozaj žiadaná. Ako ste na tom vy? Dokážete skutočne efektívne pracovať v tíme?