Nový Startup FUERGY

0
1441
Nový Startup FUERGY
Pre koho je produkt/služba vhodný/á? S našimi riešeniami vie ušetriť každý odberateľ alebo výrobca elektrickej energie. Výsledný finančný efekt však vždy záleží od profilu výroby a spotreby elektrickej energie u zákazníka a od jeho celkového regulačného potenciálu. Čím viac vieme výrobu a spotrebu energie u zákazníka regulovať, či už prostredníctvom batériového úložiska alebo služby flexibility, tým väčší finančný efekt z poskytovania podpornej služby vieme dosiahnuť. Môže sa teda stať, že firma s ročným odberom el. energie na úrovni 10 GWh, ktorej spotreba elektrickej energie nám dovoľuje menšie regulačné zásahy, zarobí s naším riešením menej než firma, ktorej ročný odber je 1 GWh, avšak jej regulačné možnosti sú zaujímavejšie.  Aktuálne sa sústredíme primárne na firemný sektor a väčších odberateľov elektrickej energie s ročným odberom elektrickej energie od 1 GWh, no v priebehu roka chceme spustiť ponuku našich riešení aj pre menšie firmy a domácnosti.

Aký je váš biznis model? 

Náš biznis model je založený na success fee, resp. finančnom efekte z poskytovania našich služieb, ktorý sa následne delí medzi FUERGY a všetky zúčastnené strany, a to podľa vopred stanovených podmienok. Majiteľ úložiska, či už je to FURGY, investor, dodávateľ elektrickej energie alebo samotný zákazník, získava najväčší podiel z dosiahnutého efektu, aby sa mu investícia prirodzene čo najrýchlejšie splatila. Tento biznis model býva jedným zo zásadných faktorov v zákazníckom rozhodovacom procese. Ukazuje zákazníkovi, že je aj v našom záujme dosahovať čo najlepšie výsledky. Dosahovaný finančný efekt je naviac absolútne transparentný pre všetky strany, keďže sme priamo napojení na všetky verifikované zdroje dát a zákazník vždy v reálnom čase vidí, aké výsledky dosahujeme. Využívajú váš produkt/službu aj firmy zo zahraničia? Ak áno, z akých trhov? / Na akých trhoch v súčasnosti pôsobíte? Plánujete v blízkej dobe expanziu? Ak áno, aké trhy sú pre vás zaujímavé a prečo? Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby sme ich vedeli prispôsobiť a implementovať na akomkoľvek trhu. Inak by to ani nešlo, ak sa chceme jedného dňa stať celosvetovou spoločnosťou.  Aktuálne pôsobíme prevažne na Slovensku, kde posledné tri roky intenzívne spolupracujeme napríklad aj s dodávateľom ako Slovenské elektrárne – energetické služby, pre ktorého inštalujeme naše smart batériové úložiská brAIn v režime Energia ako služba (z angl. Energy as a Service, alebo EaaS) v rámci jeho portfólia firemných zákazníkov. Dokončujeme tiež prvú inštaláciu úložiska v Českej republike. Tam budú smerovať aj naše ďalšie kroky. V blízkej dobe tiež plánujeme expandovať do Poľska, ktoré sa vo veľmi vysokej miere angažuje v zelených technológiách, keďže výrazne zaostáva v plnení nízkouhlíkových cieľov a negociujeme aj s veľkými maďarskými subjektami, s ktorými by sme spoločne vedeli vstúpiť na tamojší energetický trh.   Konkrétne referencie FRUEGY už spustených projektov si viete pozrieť u nás na stránke.