Na čo si dať pozor pri tvorbe nájomnej zmluvy?

0
2194
Na čo si dať pozor pri tvorbe nájomnej zmluvy?
Ako nájomca je vaša zmluva o nájme niečo, čomu by ste mali venovať osobitnú pozornosť. Zákonne stanoví to, čo môžete a čo nemôžete urobiť, čo od vás prenajímateľ očakáva, na akú dlhú dobu je váš nájom a či sú energie zahrnuté v rámci nájomného, alebo nie. V nájomnej zmluve – ktorá funguje ako záväzná zmluva medzi vami a vaším prenajímateľom – sa stanovujú právne podmienky vášho nájmu a na ako dlho je nájom stanovený (beží po stanovenú dobu, zvyčajne 12 mesiacov) a následne sa predlžuje.

Záloha/depozit

V nájomnej zmluve sa tiež uvedie požadovaná výška zálohy a spôsob jej ochrany. Ak máte efektívne zmluvy, výška depozitu je vo výške 1 až 3 mesačných nájmov. Okrem toho načrtne nájomná zmluva scenáre, v ktorých je možné čiastočne alebo úplne zadržať zálohu (napr. na opravu škody, ktorú ste spôsobili počas nájmu).

Energie a platby nájomného

Načrtnú sa aj účty za energie, za ktoré budete zodpovední. Účty sa niekedy zahrnú ako súčasť nájomného, niekedy nie. Opäť sa to líši od nájmu k nájmu. Najčastejšie budete zodpovedný za účty za elektrinu (vodu, plyn, elektrinu) a účty za položky, ako je internet, alebo televízia V nájomnej zmluve sa výslovne uvedie cena nájomného a spôsob, akým bude potrebné zaplatiť, ako aj informácie o tom, ako a kedy bude nájomné prijaté. Stanoví sa dátum začiatku a konca nájmu a uvedie sa aj informácia o tom, či je možné nájom ukončiť predčasne a ako sa to dá urobiť.

Opravy a úpravy

Vaša nájomná zmluva okrem toho objasní, kto je zodpovedný za menšie opravy. V niektorých prípadoch prenajímatelia radi prenechajú nájomcom vykonávanie vlastných úloh pre domácich majstrov, v iných prípadoch by to radšej urobili sami alebo by si nechali prenajímateľa alebo správcovskú spoločnosť, zariadiť im opravu. Tiež sa objasní, či ste schopní vymaľovať – a či na to potrebujete povolenie, ako aj pravidlá týkajúce sa lepenia plagátov, údržby prípadnej záhrady a pridávania vlastného nábytku.

Neurobte zbytočné chyby

Ako kľúčová súčasť pre byt nájomná zmluva hrá dôležitú úlohu. Presťahovanie sa do novej nehnuteľnosti môže byť vzrušujúce, takže niektorí ľudia, ktorí sa snažia zabezpečiť si nájomný dom, môžu podpísať nájomnú zmluvu bez toho, aby ju náležite preskúmali. Keďže je v nájomnej zmluve toľko dôležitých informácií, nejde o múdry krok. Zmluva o prenájme je kľúčovou časťou každého nájmu, takže je v najlepšom záujme zabezpečiť, aby ste si ju preštudovali a aby ste pochopili, čo sa od vás očakáva.